Εξωτερικός Πωλητής (Νομός Λασιθίου Κρήτης)

Εταιρεία

Περιγραφή

Περιγραφή εργασίας:
• Ενημέρωση πελατών, επίδειξη και πώληση του νέου προϊόντος
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου επαφών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων
• Προτάσεις βελτιστοποίησης ενεργειών προώθησης

Προφίλ υποψηφίου:
• Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ρόλο πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατανόηση των καταναλωτών
• Ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων
• Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
• Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία παρέχει:
• Σταθερό μηνιαίο μισθό 750€ καθαρά, με ένσημα και ασφάλιση
• Αυτοκίνητο & εταιρικό Tablet
• Κάλυψη εξόδων κίνησης
• Ευέλικτο ωράριο
• Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

06/06/2017

Κωδικός Εργασίας:

06062017

Προβολές:

946

Όνομα Υποκαταστήματος:

 
 

Εξωτερικός Πωλητής (Νομός Λασιθίου Κρήτης)

grecia
06/06/2017
06062017
946

Εταιρεία

Περιγραφή

Περιγραφή εργασίας:
• Ενημέρωση πελατών, επίδειξη και πώληση του νέου προϊόντος
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου επαφών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων
• Προτάσεις βελτιστοποίησης ενεργειών προώθησης

Προφίλ υποψηφίου:
• Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ρόλο πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατανόηση των καταναλωτών
• Ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων
• Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
• Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία παρέχει:
• Σταθερό μηνιαίο μισθό 750€ καθαρά, με ένσημα και ασφάλιση
• Αυτοκίνητο & εταιρικό Tablet
• Κάλυψη εξόδων κίνησης
• Ευέλικτο ωράριο
• Συνεχή εκπαίδευση