Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (πλήρης απασχόληση) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εταιρεία

Επικεντρώνεσαι στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; Διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και σου αρέσει να βοηθάς τους πελάτες με τις γνώσεις σου;

H ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης
O/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης 5 ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο πρόγραμμα και θα είναι υπεύθυνος/η για:
• Την τηλεφωνική υποστήριξη ιδιωτών ή εταιρικών πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας
• Την επίλυση παραπόνων σε πρώτο χρόνο
• Τη διατήρηση των συνδέσεων των πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή απόφοιτος Λυκείου
• Άνεση στην προφορική επικοινωνία
• Εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση
• Ικανότητα ομαδικής εργασίας
• Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
• Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows (MS Office)


Επιθυμητά Προσόντα

• Εμπειρία σε πάροχο τηλεφωνίας

Η εταιρία προσφέρει:

• Βασικός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφάλιση
• Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

28/05/2019

Κωδικός Εργασίας:

100218

Προβολές:

294

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (πλήρης απασχόληση) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη
28/05/2019
100218
294
1

Εταιρεία

Επικεντρώνεσαι στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; Διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και σου αρέσει να βοηθάς τους πελάτες με τις γνώσεις σου;

H ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης
O/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης 5 ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο πρόγραμμα και θα είναι υπεύθυνος/η για:
• Την τηλεφωνική υποστήριξη ιδιωτών ή εταιρικών πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας
• Την επίλυση παραπόνων σε πρώτο χρόνο
• Τη διατήρηση των συνδέσεων των πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή απόφοιτος Λυκείου
• Άνεση στην προφορική επικοινωνία
• Εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση
• Ικανότητα ομαδικής εργασίας
• Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
• Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows (MS Office)


Επιθυμητά Προσόντα

• Εμπειρία σε πάροχο τηλεφωνίας

Η εταιρία προσφέρει:

• Βασικός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφάλιση
• Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης