Γραμματέας Διοίκησης - Δυτική Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, αναζητά τη κατάλληλη υποψήφια για τη θέση της Γραμματέας Διοίκησης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ο Ρόλος
 Συντονισμός τμημάτων
 Διαχείριση καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης
 Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 Εξυπηρέτηση πελατών
 Διαχείριση προμηθευτών
 Συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Απαραίτητα Προσόντα
 Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο ( 2) ετών
 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Άριστη γνώση H/Y
 Επιθυμητή γνώση λογιστικών πακέτων

Δεξιότητες υποψηφίου
 Συντονιστικός ρόλος
 Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
 Ικανότητα εργασίας υπο πίεση

Η εταιρία παρέχει
 Υπαλληλική σχέση εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
 Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

08/09/2017

Κωδικός Εργασίας:

200030

Προβολές:

2620

Όνομα Υποκαταστήματος:

 
 

Γραμματέας Διοίκησης - Δυτική Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
08/09/2017
200030
2620

Εταιρεία

Περιγραφή

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, αναζητά τη κατάλληλη υποψήφια για τη θέση της Γραμματέας Διοίκησης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ο Ρόλος
 Συντονισμός τμημάτων
 Διαχείριση καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης
 Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 Εξυπηρέτηση πελατών
 Διαχείριση προμηθευτών
 Συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Απαραίτητα Προσόντα
 Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο ( 2) ετών
 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Άριστη γνώση H/Y
 Επιθυμητή γνώση λογιστικών πακέτων

Δεξιότητες υποψηφίου
 Συντονιστικός ρόλος
 Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
 Ικανότητα εργασίας υπο πίεση

Η εταιρία παρέχει
 Υπαλληλική σχέση εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
 Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον