ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στον κλάδο της,
αναζητά βοηθό λογιστή για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:
• Καταχώρηση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία.
• Τιμολόγηση με το πρόγραμμα Softone.
• Καταχωρήσεις παραστατικών.
• Έκδοση δελτίων αποστολής.
• Παραγγελειοληψία.
• Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
• Απαραίτητη Γνώση του προγράμματος Softone.
• Μετ/κος τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Επιθυμητή γνώση μισθοδοσίας.
• Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, ταχύτητα και ευελιξία.
• Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ. και φορολογικής νομοθεσίας.
• Τουλάχιστον Δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών,
• Επιθυμητή γνώση Γερμανικών.
• Άριστη γνώση MS Office.

Παροχές :

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Σύμβαση αορίστου χρόνου.
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

06/05/2019

Κωδικός Εργασίας:

100194

Προβολές:

545

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη
06/05/2019
100194
545
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στον κλάδο της,
αναζητά βοηθό λογιστή για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:
• Καταχώρηση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία.
• Τιμολόγηση με το πρόγραμμα Softone.
• Καταχωρήσεις παραστατικών.
• Έκδοση δελτίων αποστολής.
• Παραγγελειοληψία.
• Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
• Απαραίτητη Γνώση του προγράμματος Softone.
• Μετ/κος τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Επιθυμητή γνώση μισθοδοσίας.
• Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, ταχύτητα και ευελιξία.
• Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ. και φορολογικής νομοθεσίας.
• Τουλάχιστον Δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών,
• Επιθυμητή γνώση Γερμανικών.
• Άριστη γνώση MS Office.

Παροχές :

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Σύμβαση αορίστου χρόνου.
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.