Βοηθός Τεχνικού Οικιακού Αυτοματισμού

Εταιρεία

Βοηθός Τεχνικού Οικιακού Αυτοματισμού
Διαθέτεις εμπειρία σε συστήματα Οικιακού Αυτοματισμού;
Είσαι επικοινωνιακός και στοχεύεις στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη;
Τώρα μπορείς να εργαστείς σε κορυφαία πολυεθνική εταιρεία!

Ο Πελάτης
Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό γνωστής πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού αναζητά έναν έμπειρο Τεχνικό, με σχετική εργασιακή εμπειρία, για άμεση πρόσληψη.

Περιγραφή

Ο Πελάτης
Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό γνωστής πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού αναζητά έναν έμπειρο Τεχνικό, με σχετική εργασιακή εμπειρία, για άμεση πρόσληψη.

Ο Ρόλος
Ο ρόλος θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος και ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των πελατών της εταιρείας, τόσο στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη, όσο και την παροχή τεχνικής υποστήριξης after-sales.

Πιο συγκεκριμένα:
• Παροχή σχετικής τεχνικής υποστήριξης, είτε τηλεφωνικά, είτε με επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού
• Εκπαίδευση των πελατών στη χρήση του εξοπλισμού
• Έλεγχος επάρκειας ανταλλακτικών για επισκευή εξοπλισμού
• Επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και σύνταξη προσφορών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

Προφίλ Υποψήφιου
• Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή ΕΜΠ
• Απαραίτητα σχετική εργασιακή εμπειρία σε συστήματα οικιακού αυτοματισμού KΝΧ
• Εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού θα θεωρηθεί προσόν
• Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους

Απολαβές / Παροχές
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
• Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλεια
• Σταθερό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες ανέλιξης

Τόπος Εργασίας:

grecia

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

09/07/2019

Κωδικός Εργασίας:

100251

Προβολές:

102

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Τεχνικού Οικιακού Αυτοματισμού

grecia
09/07/2019
100251
102
1

Εταιρεία

Βοηθός Τεχνικού Οικιακού Αυτοματισμού
Διαθέτεις εμπειρία σε συστήματα Οικιακού Αυτοματισμού;
Είσαι επικοινωνιακός και στοχεύεις στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη;
Τώρα μπορείς να εργαστείς σε κορυφαία πολυεθνική εταιρεία!

Ο Πελάτης
Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό γνωστής πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού αναζητά έναν έμπειρο Τεχνικό, με σχετική εργασιακή εμπειρία, για άμεση πρόσληψη.

Περιγραφή

Ο Πελάτης
Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό γνωστής πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού αναζητά έναν έμπειρο Τεχνικό, με σχετική εργασιακή εμπειρία, για άμεση πρόσληψη.

Ο Ρόλος
Ο ρόλος θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος και ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των πελατών της εταιρείας, τόσο στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη, όσο και την παροχή τεχνικής υποστήριξης after-sales.

Πιο συγκεκριμένα:
• Παροχή σχετικής τεχνικής υποστήριξης, είτε τηλεφωνικά, είτε με επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού
• Εκπαίδευση των πελατών στη χρήση του εξοπλισμού
• Έλεγχος επάρκειας ανταλλακτικών για επισκευή εξοπλισμού
• Επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και σύνταξη προσφορών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

Προφίλ Υποψήφιου
• Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή ΕΜΠ
• Απαραίτητα σχετική εργασιακή εμπειρία σε συστήματα οικιακού αυτοματισμού KΝΧ
• Εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού θα θεωρηθεί προσόν
• Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους

Απολαβές / Παροχές
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
• Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλεια
• Σταθερό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες ανέλιξης