Σύνδεση

Αποθηκευμένες Θέσεις Εργασίας

Σε αυτή την σελίδα, μπορείτε να δείτε όλες τις θέσεις εργασίας που έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε να υποβάλλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα όσο η διαδικασία είναι ενεργή.
Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Λογιστή σε εμπορική επιχείρηση στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Ρόλος Υποστήριξη του εξωτερικού συνεργάτη Επικοινωνία με προμηθευτές Αρχειοθέτηση και οργάνωση γραφείου Υπεύθυνος για καταχωρήσεις πληρωτέων λογαριασμών, συμφωνίες υπολοίπων και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη Γενική Λογιστική Συμμετοχή στη διαδικασία λογιστικής και φορολογικής πληροφόρησης (τήρηση λογιστικών βιβλίων, εγγραφές βιβλίων, λογαριασμών και άλλα καθήκοντα λογιστικής σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντος Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη Λογιστική Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογιστική- Χρηματοοικονομική Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε ανάλογη θέση σε οικονομικό τμήμα εμπορικής επιχείρισης Άριστη γνώση Excel Πολύ καλή γνώση λογιστικού σχεδίου Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων Επιθυμητή εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Επιθυμητή γνώση SAP Δεξιότητες υποψηφίου Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση Ικανότητα εργασίας υπό πίεση Η εταιρία παρέχει Υπαλληλική σχέση εργασίας με αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Δημοσιεύθηκε: 12/09/2017
 516
Ο Ρόλος: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πελατών της εταιρίας, τη διεξαγωγή επισκέψεων σε Νοσοκομεία / Κλινικές / Φαρμακαποθήκες / Χονδρεμπόρους, την ανάπτυξη πωλήσεων και την παραγωγή σχετικών αναφορών προς τη Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα: • Διεξαγωγή επισκέψεων τόσο σε υπάρχοντες όσο και σε καινούργιους πελάτες στο χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία) • Παραγγελιοληψία και καταχώρηση τους στο ERP • Παρακολούθηση διαδικασίας τιμολόγησης • Διαπραγμάτευση προσφορών & όρων αποπληρωμής • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των κωδικών • Ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα Η έδρα εργασίας είναι στο κέντρο της Αθήνας, άμεσα προσβάσιμη με ΜΜΜ. Προφίλ Υποψήφιου: • Απαραίτητα 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Πωλήσεων στο χώρο της Υγείας • Γνώση του Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, είτε μέσω Σπουδών, είτε μέσω εργασίας, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες • Πολύ καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας • Καλή γνώση του Excel & βασικές γνώσεις Reporting • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β Κατηγορίας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους Απολαβές / Παροχές: • Μικτές μηνιαίες αποδοχές: 900 € • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου • Εταιρικό κινητό • Παροχή εταιρικού οχήματος και πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης για τη διεξαγωγή των επισκέψεων
Δημοσιεύθηκε: 13/09/2017
 467
  1
Ο Ρόλος: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πελατών της εταιρίας, τη διεξαγωγή επισκέψεων σε Νοσοκομεία / Κλινικές / Φαρμακαποθήκες / Χονδρεμπόρους, την ανάπτυξη πωλήσεων και την παραγωγή σχετικών αναφορών προς τη Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα: • Διεξαγωγή επισκέψεων τόσο σε υπάρχοντες όσο και σε καινούργιους πελάτες στο χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία) • Παραγγελιοληψία και καταχώρηση τους στο ERP • Παρακολούθηση διαδικασίας τιμολόγησης • Διαπραγμάτευση προσφορών & όρων αποπληρωμής • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των κωδικών • Ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα Η έδρα εργασίας είναι στο κέντρο της Αθήνας, άμεσα προσβάσιμη με ΜΜΜ. Προφίλ Υποψήφιου: • Απαραίτητα 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Πωλήσεων στο χώρο της Υγείας • Γνώση του Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, είτε μέσω Σπουδών, είτε μέσω εργασίας, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες • Πολύ καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας • Καλή γνώση του Excel & βασικές γνώσεις Reporting • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β Κατηγορίας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους Απολαβές / Παροχές: • Μικτές μηνιαίες αποδοχές: 900 € • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου • Εταιρικό κινητό • Παροχή εταιρικού οχήματος και πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης για τη διεξαγωγή των επισκέψεων
Δημοσιεύθηκε: 13/09/2017
 467
  1
Ο Ρόλος: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πελατών της εταιρίας, τη διεξαγωγή επισκέψεων σε Νοσοκομεία / Κλινικές / Φαρμακαποθήκες / Χονδρεμπόρους, την ανάπτυξη πωλήσεων και την παραγωγή σχετικών αναφορών προς τη Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα: • Διεξαγωγή επισκέψεων τόσο σε υπάρχοντες όσο και σε καινούργιους πελάτες στο χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία) • Παραγγελιοληψία και καταχώρηση τους στο ERP • Παρακολούθηση διαδικασίας τιμολόγησης • Διαπραγμάτευση προσφορών & όρων αποπληρωμής • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των κωδικών • Ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα Η έδρα εργασίας είναι στο κέντρο της Αθήνας, άμεσα προσβάσιμη με ΜΜΜ. Προφίλ Υποψήφιου: • Απαραίτητα 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Πωλήσεων στο χώρο της Υγείας • Γνώση του Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, είτε μέσω Σπουδών, είτε μέσω εργασίας, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες • Πολύ καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας • Καλή γνώση του Excel & βασικές γνώσεις Reporting • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β Κατηγορίας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους Απολαβές / Παροχές: • Μικτές μηνιαίες αποδοχές: 900 € • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου • Εταιρικό κινητό • Παροχή εταιρικού οχήματος και πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης για τη διεξαγωγή των επισκέψεων
Δημοσιεύθηκε: 13/09/2017
 467
  1