Πολιτική Απορρήτου

Η MANPOWER συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για να λειτουργήσει την ιστοσελίδα της MANPOWER και να παραδώσει τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Η MANPOWER επίσης χρησιμοποιεί τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας για να σας ενημερώσει για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από την MANPOWER και τις θυγατρικές της. Η MANPOWER μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω δημοσκοπήσεων για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη γνώμη σας για τις τρέχουσες υπηρεσίες ή τυχόν νέες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει.
Η MANPOWER δεν πωλεί, δεν νοικιάζει ή μισθώνει τους καταλόγους των πελατών της σε τρίτους. Η MANPOWER μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να επικοινωνήσει μαζί σας για λογαριασμό συνεργατών της για μια συγκεκριμένη προσφορά που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας (e-mail, όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Επιπλέον, η MANPOWER μπορεί να μοιραστεί δεδομένα με έμπιστους συνεργάτες της για να μας βοηθήσει να εκτελέσουμε στατιστικές αναλύσεις, να σας στείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα ή ταχυδρομικά μηνύματα, να σας παρέχουμε πελατειακή υποστήριξη ή να κανονίσουμε παραδόσεις. Όλοι αυτοί οι τρίτοι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός από το να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στην MANPOWER, και υποχρεούνται να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.
Η MANPOWER δεν χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως φύλο, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η MANPOWER παρακολουθεί τις ιστοσελίδες και τις σελίδες που οι πελάτες μας επισκέπτονται εντός της ιστοσελίδας της MANPOWER, προκειμένου να καθορίσει ποιες υπηρεσίες της MANPOWER είναι οι πιο δημοφιλής. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να παραδώσουν προσαρμοσμένο υλικό και διαφημίσεις εντός της MANPOWER σε πελάτες των οποίων η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι ιστοσελίδες της MANPOWER θα επιτρέψουν την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν τούτο απαιτείται βάσει νόμου ή με βάση την καλή πίστη ότι μία τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) να προσαρμοστεί σε διάταξη νόμου ή προς συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες που εξυπηρετούνται από την MANPOWER ή την ιστοσελίδα (β) την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της MANPOWER και, (γ) να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της MANPOWER, ή το κοινό.