ιδιαιτερα

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

1 θέσεις εργασίας βρέθηκαν για ιδιαιτερα: Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

Ο Ρόλος:

Ο εργαζόμενος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό, την οργάνωση και την υποστήριξη των επιχειρησιακών δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

• Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σε καθημερινή βάση
• Επικοινωνεί τηλεφ...
Δημοσιεύθηκε: 07/08/2017
 240
  1
Αποθήκευση