ιδιαιτερα

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

1 θέσεις εργασίας βρέθηκαν για ιδιαιτερα: Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

Κύριες Αρμοδιότητες
• Επίτευξη των στόχων του καταστήματος
• Διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες
• Διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
• Τήρηση των πρότυπων VM για να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα θα εμφανίζονται σύμφωνα με τις ...
Δημοσιεύθηκε: 12/04/2019
 180
  1
Αποθήκευση