Αθήνα

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας
Εναλλακτική αναζήτηση: Θήβα

25 θέσεις εργασίας βρέθηκαν στην πόλη Αθήνα. Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

What is Expected from You

You will be responsible for supporting the timely and accurately delivery of a highly demanding payroll process, as well as for the follow up of labor, insurance and tax issues. A 360 role covering payroll cycle on be...
Απόσταση: 1.1 km
Δημοσιεύθηκε: 28/06/2017
 22
Αποθήκευση
Job Description:
Your job will be to successfully handle Customers’ enquiries and requests, via phone, emails and chat applications, as a first point of contact for SPANISH speaking clients. You will have to process the enquiries and do the data ...
Απόσταση: 9.7 km
Δημοσιεύθηκε: 26/06/2017
 24
  1
Αποθήκευση
Your job will be to successfully handle Customers’ enquiries and requests, via phone, emails and chat applications, as a first point of contact for POLISH speaking clients. You will have to process the enquiries and do the data input through a CRM...
Απόσταση: 9.7 km
Δημοσιεύθηκε: 25/06/2017
 22
  1
Αποθήκευση
Προφίλ Υποψήφιου:
• Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ / Λυκείου
• Απαραίτητη εμπειρία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου ή διαχείρισης τραπεζικών χαρτοφυλακίων
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών & επίλυσης προβλημάτων
• Αναπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευ...
Απόσταση: 2.2 km
Δημοσιεύθηκε: 23/06/2017
 61
  1
Αποθήκευση
What is Expected from You

You will be responsible for the timely and accurately delivery of a highly demanding payroll process, as well as for the follow up of labor, insurance and tax issues.

Who You Need to Be to Fit this Role

• An en...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 19/06/2017
 117
Αποθήκευση
Προφίλ Υποψήφιου
•Απόφοιτοι Λυκείου
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 6 μηνών σε εξερχόμενες καμπάνιες (campaigns)
•Εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
•Αναπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες...
Απόσταση: 2.2 km
Δημοσιεύθηκε: 19/06/2017
 94
  1
Αποθήκευση
Προφίλ Υποψήφιου
•Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Λυκείου
•Απαραίτη εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης τραπεζικών χαρτοφυλακίων
•Εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
•Αναπτυγμένες επ...
Απόσταση: 2.2 km
Δημοσιεύθηκε: 16/06/2017
 347
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
Οι υποψήφιοι που θα καταφέρουν να περάσουν επιτυχώς το στάδιο της εκπαίδευσης και της συνέντευξης, θα αναλάβουν την μεταφορά επιβατών σε προορισμούς εντός Αθηνών, παρέχοντας υπηρεσίες υψίστης ποιότητας. Η εταιρεία καλύπτει πλήρως τα...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 14/06/2017
 401
  20
Αποθήκευση
Η εν λόγω θέση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:
• Διαχείριση του προγράμματος του Διευθύνοντος Συμβούλου και προγραμματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων του
• Ε...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 09/06/2017
 335
  1
Αποθήκευση
• Deliver high-quality service across multiple support platforms (email, chat, phone)
• Be a passionate advocate for all users while looking for innovative and exciting ways to solve problems promptly
• Show empathy to frustrated users while sol...
Απόσταση: 2.2 km
Δημοσιεύθηκε: 09/06/2017
 298
  1
Αποθήκευση