Θεσσαλονίκη

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

25 θέσεις εργασίας βρέθηκαν στην πόλη Θεσσαλονίκη. Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

Είσαι επικοινωνιακός και διαθέτεις εμπειρία στις B2B πωλήσεις;
Έχει εμπειρία από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών;
Τώρα μπορείς να ενταχθείς σε μία δυναμική ομάδα.

Περιγραφή Θέσης:
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την παροχή της βέλ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 15/10/2018
 22
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα θέσης

• Εκτέλεση όλων των μηχανολογικών δραστηριοτήτων (επισκευή, συντήρηση, εγκατάσταση, έλεγχος λειτουργίας, μετεγκατάσταση μηχανών , αλλαγές μεγέθους και αναβαθμίσεις) προκειμένου να εξασφαλιστεί τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού γ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 12/10/2018
 52
  1
Αποθήκευση
Περιγραφή εργασίας

• Καταχωρήσεις παραστατικών
• Έλεγχος καρτελών προμηθευτών – πελατών
• Παρακολούθηση αποθήκης
• Διαχείριση εισαγωγών – εξαγωγών •

Προφίλ υποψηφίου
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
• Τρία (3) με πέν...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 27/09/2018
 306
  1
Αποθήκευση
Job Description


• Responsible for the production of code in our client's systems
• Server Administration

Candidate Profile


• Expert in Python, with knowledge of at least one Python web framework
• Familiarity with event-driven progr...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 26/09/2018
 121
  1
Αποθήκευση
- Develop online marketing strategies
- Design social media strategies
- Develop/Maintain website
- Analyze website traffic, flow and conversions
- Perform SEO optimization
- Plan online campaigns and manage budgets
- Monitor the effectivene...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 26/09/2018
 167
  1
Αποθήκευση
Ο Ρόλος
• Συντονισμός και οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
• Έλεγχος και επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την ομαλή λειτουργία και απόδοση της παραγωγής.
• Υπολογισμός κόστους εργασιών, υ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 24/09/2018
 231
  1
Αποθήκευση
Ο Ρόλος
• Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου εξωτερικού σε πρόγραμμα CRM. .
• Σύνταξη οικονομικών προσφορών.
• Καταχώρηση παραγγελιών σε σύστημα ERP.
• Συντονισμός αποστολής δειγμάτων και εμπορευμάτων.
• Συνεργασία με μεταφορικές εταιρ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 24/09/2018
 187
  1
Αποθήκευση
Ο Ρόλος
• Διαχείριση τμήματος προμηθειών /αγορών.
• Συντονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης των αποθεμάτων των α’ υλών.
• Τήρηση βάσης δεδομένων προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών.
• Τήρηση, διαπραγμάτευση και αναθεώρηση κ...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 24/09/2018
 227
  1
Αποθήκευση
Ο Ρόλος
• Προετοιμασία παραγγελιών
• Συντονισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων
• Παραλαβές, παραδόσεις και τακτοποίηση των εμπορευμάτων
• Τήρηση μέτρων ασφαλείας
Απαραίτητα Προσόντα
• Διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 24/09/2018
 476
  1
Αποθήκευση
Ο Ρόλος
• Επίβλεψη και συντονισμός όλης της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο παραγωγής.
• Διασφάλιση τήρησης προγράμματος παραγωγής.
• Διασφάλιση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
• Καταχωρήσεις ημερήσιων φύλλων π...
Απόσταση: 1.4 km
Δημοσιεύθηκε: 24/09/2018
 210
  1
Αποθήκευση