Αθήνα

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

123 θέσεις εργασίας βρέθηκαν στην πόλη Αθήνα. Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες οι οποίες σας ταιριάζουν.

Responsibilities:
The job holder will be responsible for the design and implementation of Communication Strategies for the Greek and International Market.
More specifically the successful candidate will:
• Design and implement social media str...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 09/04/2019
 664
  1
Αποθήκευση
MAIN RESPONSIBILITIES:
Reporting to the Store Manager and supervising the sales team, you will contribute to attaining the store’s goals while enjoying excellent working conditions.
• Report to the company’s HQ as requested
• Drive store sales...
Απόσταση: 16.1 km
Δημοσιεύθηκε: 09/04/2019
 327
  1
Αποθήκευση
Key activities and responsibilities:

Cost and Inventory Accounting

•Collect and match receipts documentation (Delivery notes, Invoices, other fiscal documents)
•Control of receipts with vendor intercompanies’ invoices
•Communicate and ma...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 08/04/2019
 163
  1
Αποθήκευση
Διαθέτεις εμπειρία σε Διοίκηση Ομάδας;
Μπορείς να καθοδηγείς σωστά και αποτελεσματικά;

Θέση Εργασίας:

Ο/H κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος να:
• Συντονίζει την καθημερινή εργασία και παρακολουθεί τις επικοινωνίες της ομάδας και πραγμα...
Απόσταση: 2.1 km
Δημοσιεύθηκε: 08/04/2019
 912
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
Οι Κύριες αρμοδιότητες είναι:
• Κατασκευή υπόγειων δικτύων καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων των τερματισμών, των μετρήσεων και της πιστοποίηση τους με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού
• Δοκιμές καλωδίων στο πεδ...
Απόσταση: 7.7 km
Δημοσιεύθηκε: 08/04/2019
 182
  1
Αποθήκευση
Είσαι επικοιωνιακός και σου αρέσει η επαφή με τον κόσμο;
Διαθέτεις διαπραγματευτικές ικανότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων;
Τώρα μπορείς να απασχοληθείς σε Δικηγορικούς Ομίλους ή Τραπεζικούς Φορείς!
Καθήκοντα:
Ο κάτοχος της θέσης θα ...
Απόσταση: 9.7 km
Δημοσιεύθηκε: 08/04/2019
 1613
  5
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες :
•Συντονίζει τις διαδικασίες εύρεσης, επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού σε θέσεις mid-senior level
•Εφαρμόζει τον πλήρη κύκλο της διαδικασίας επιλογής ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τον άμεσο προϊστάμενο της εκάστοτε θέσης...
Απόσταση: 27.1 km
Δημοσιεύθηκε: 08/04/2019
 152
  1
Αποθήκευση
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Έκδοση Μισθοδοσίας για περίπου 50 εργαζομένους
• Διαχείριση Παροχών κι Αμοιβών εργαζομένων
• Προσέλκυση κι επιλογή προσωπικού και νέων ταλέντων
• Διερεύνηση και ανάλυ...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 04/04/2019
 183
  1
Αποθήκευση
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση συναλλαγών με υπηρεσίες και δημόσιους φορείς, θα φροντίζει για την περάτωση εξωτερικών εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη επιταγών και μετρητών από πελάτες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΘΥΝΟΤ...
Απόσταση: 8.7 km
Δημοσιεύθηκε: 04/04/2019
 499
  1
Αποθήκευση
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

- Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας, παρακολούθηση των διακανονισμών με τους πελάτες της Εταιρείας
- Επικοινωνία για τα πιστωτικά τους θέματα με πελάτες Λιανικής, Δημόσιου κα...
Απόσταση: 0.0 km
Δημοσιεύθηκε: 03/04/2019
 319
  1
Αποθήκευση